Bilder från Ghana      
 
Bilder från Burkina Faso