För grönt landskap för att det ska vara botaniskt intressant...

Foto: Stellan Johansson