Mer letande av fröer.  Peter Korns trädgård.

Foto: Stellan Johansson