Konstig skalbagge i södra Armenien.

Foto: Stellan Johansson