När vattenståndet är för högt och bron är borta

Foto: Stellan Johansson