Tuff randig skalbagge från den kazakiska stäppen

Foto: Stellan Johansson