Plundrad bro eftersom borgmästaren i Dzhalgyztal sålde metallbalkarna som höll upp vägbanan.

Foto: Stellan Johansson