Tänk att man även har skilda vägbanor ute på stäpp... Huvudvägen söderut från Arkalyk

Foto: Stellan Johansson