Ibland till och med en vall som delar vägbanorna. Huvudvägen söderut från Arkalyk

Foto: Stellan Johansson