Gruppfoto med några kazaker. 

Foto: Stellan Johansson