En av mina teepauser på stäppen. Tee gjort på bräckt grundvatten.

Foto: Stellan Johansson