Små skalbaggar som gör fler skalbaggar

Foto: Stellan Johansson