Jag utanför moskén i Turkistan

Foto: Stellan Johansson