Får som försöker korsa vägen

Foto: Stellan Johansson