Några mil söder om Toktogul

Foto: Stellan Johansson