Kanske inte den bäst plogade vägen i landet. Några mil väster om Shchushinsk

Foto: Stellan Johansson