Ännu en ny som passerades

Foto: Stellan Johansson