En muslimsk begravningsplats på stäppen

Foto: Stellan Johansson