Ett fuktigt ställe på stäppen med massa av mygg

Foto: Stellan Johansson