Torr gräsmark på kalkhaltig mark

Foto: Stellan Johansson