Man måste upplysas regelbundet om vem som är president och hur man han gör för landet. Nu är det något om vägarna...

Foto: Stellan Johansson