Blåvinge med smak för bensin

Foto: Stellan Johansson