Ännu ett minnesmärke från Andra Världskriget

Foto: Stellan Johansson