Vägskylt "Sovhoz Zhigyli"

Foto: Stellan Johansson