Jag dricker tee med motorcyklister från Polen och Kazakstan

Foto: Stellan Johansson