Andra utsmyckningar på samma kyrka.

Foto: Stellan Johansson