Samma kyrka som utsmyckningarna fanns på.

Foto: Stellan Johansson