Detsamma gäller för korna.

Foto: Stellan Johansson