Risk för vattenplaning... Varför ska man kombinera väg och bäck?

Foto: Stellan Johansson