Iranskt småskaligt odlingslandskap i bergen.

Foto: Stellan Johansson