En av alla pilar som visade vägen genom ravinerna. Följde dem när jag trodde att de pekade åt den riktning som jag ville ta.

Foto: Stellan Johansson