Till det iranska nyåret måste man köpa sig en guldfisk... Varför?

Foto: Stellan Johansson