Fisk från Kaspiska Havet.

Foto: Stellan Johansson