En skylt som fler borde följa.

Foto: Stellan Johansson