Mer bilar och min cykel. Fortfarande vägen mellan Kaspiska Havet och Teheran.

Foto: Stellan Johansson