Med jämna mellanrum fanns det skyltar som visade hur långt det var till nästa stad.

Foto: Stellan Johansson