Huvudvägen genom de gamla delarna av Amman.

Foto: Stellan Johansson