En cool ödla från södra Kazakstan.

Foto: Stellan Johansson