Ännu en cool ödla från stäppen.

Foto: Stellan Johansson