Ännu en av alla uppsatta bilar. Bra när det inte finns träd...

Foto: Stellan Johansson