Jag och borgmästaren i Kulsary.

Foto: Stellan Johansson