Ungar som förföljde mig ett tag ute på stäppen.

Foto: Stellan Johansson