Den enda vägen från västra Kazakstan till resten av landet.

Foto: Stellan Johansson