Känns som om städerna ligger utslängda på stäppen.

Foto: Stellan Johansson