Varför valde man att bygga utedasset i ett dike?

Foto: Stellan Johansson