Den nordvästra delen av kraftverksdammen längs Eufrats.

Foto: Stellan Johansson